راهنمای ثبت‌نام و ورود

کارگزاری اوتت مارکتس رگوله شده از سازمان مالی و نظارتی کومورس به شماره (HY00523012)، رجیستر شده توسط مارشال به شماره لایسنس (118922) و دارای شناسنامه فعالیت مالی به شماره (254900HJ0CZRZVRN8C30) از رسانه بلومبرگ (LEI) می‌باشد.همچنین دارای رگوله از سن لوسیا وشناسنامه فعالیت مالی به شماره 254900HJ0CZRZVRN8C30  از سایت بلومبرگ نیز هست و دفتر مرکزی آن در کشور مونته‌نگرو واقع شده است.

رگوله فعالیت بین‌المللی کارگزاری اوتت مارکتس از کومورس می‌باشد. همچنین جهت فعالیت معاملاتی ایرانیان، از کشور مارشال نیز رگوله اخذ شده است.

کارگزاری اوتت مارکتس رگوله شده از سازمان مالی و نظارتی کومورس به شماره (HY00523012)، رجیستر شده مارشال به شماره لایسنس (118922) و دارای شناسنامه فعالیت مالی به شماره (254900HJ0CZRZVRN8C30) از رسانه بلومبرگ (LEI) می‌باشد. همچنین دارای رگوله از سن لوسیا وشناسنامه فعالیت مالی به شماره 254900HJ0CZRZVRN8C30  از سایت بلومبرگ نیز هست.

شروع فعالیت کارگزاری اوتت مارکتس از ابتدای سال 2023 می‌باشد.

اگر پاسخ خود را پیدا نکردید، سوال مورد نظرتان را برای ما بنویسید: